Cílem modulu je seznámit se se základními pojmy projektového řízení, jako jsou projekt, program, portfolio. Stručně si popíšeme základní životní cyklus projektu a základní parametry strategie projektu.