V modulu se naučíte jak plánovat zdroje v návaznosti na časový plán. Tento modul je vhodné zahájit po absolvování kurzu Plánování času s využitím kritické cesty.