Modul obsahuje souhrnné informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace projektu, které jsou pak následně podrobněji rozebrány v následujících modulech.