Agilní projektové řízení je moderní alternativou ke konvenčnímu způsobu plánování a řízení projektů. V poslední době se prosazuje zejména u projektů s vysokou mírou nejistoty a důrazem na rychlost dodání, jako jsou např. IT projekty apod.

Tento modul vás provede základními principy agilního projektového řízení na bázi metodiky SCRUM.