Projekt málokdy existuje zcela osamoceně. Obvyklá je realizace projektu v rámci nějakého širšího úsilí nebo jako součást vícero projektů organizace. Tento modul Vás seznámí s pojmy a postupy používanými v daných oblastech.